Ochranné systémy proti ledu a sněhu

Ochrana potrubí proti zamrznutí

Ochrana potrubí proti zamrznutí

Ochranu potrubí je možné řešit použitím samoregulačních topných kabelů nebo topných kabelů s konstantním výkonem a regulátoru.

Výhodou samoregulačních topných kabelů je proměnlivý výkon v celé délce kabelu a možnost je podle potřeby libovolně krátit. Tyto kabely dodávají potřebné množství tepla přesně tam, kde je to potřebné. Pro jejich bezpečný a hospodárný provoz není potřeba regulátor teploty. Vyrábí se ve velkém množství výkonů a typů pro všechny druhy potrubí včetně kabelů pro speciální použití. Tyto kabely je také možné použít uvnitř potrubí nebo v zónách s nebezpečím výbuchu.

Při použití kabelů s konstantním výkonem je nutné vždy použít regulátor teploty s kabelovým senzorem připevněným na potrubí, ten zajistí optimální dosažení nastavené teploty a zaručí nízkou spotřebu. Tyto kabely se používají pro dlouhé úseky potrubí, kde umožní dosáhnout nízké ceny za běžný metr chráněného potrubí.

Pro dosažení hospodárného provozu je nutné vždy použít na potrubí vhodnou tepelnou izolaci.

Rádi navrhneme topný kabel právě pro Váš případ, zašlete nám poptávku pomocí formuláře.

Ochrana venkovních ploch proti námraze

Ochrana venkovních ploch proti námraze

Díky vysokému výkonu topných kabelů je možné chránit venkovní plochy proti tvorbě náledí. Kabely je možné uložit pod zámkovou dlažbu, do betonu nebo asfaltu. Automatická regulace v závislosti na venkovní teplotě a vlhkosti zajistí bezobslužný provoz a nízké provozní náklady. Pokud si uživatel chce zařízení ovládat sám ručně, je možné vyhřívat venkovní plochy při minimálních investičních i provozních nákladech.

Ochrana okapů a střech proti námraze

Ochrana okapů a střech proti námraze

Topné kabely uložené v celé délce okapu a svodu zajistí volnou odtokovou cestu pro tající vodu a zabrání tvorbě rampouchů nebo zatékání do objektu. Automatická regulace sleduje pomocí čidla v okapu teplotu střešního pláště, venkovní teplotu a vlhkost, na základě těchto informací spíná topné kabely. Zařízení tedy funguje jen tehdy, když je to opravdu potřeba, tedy za mrazu a sněhu.

Topné kabely jsou odolné UV záření a jejich montáž do okapů je snadná díky použití mrazuvzdorných příchytek.

Při použití dostatečného výkonu topných kabelů může uživatel zapínat vyhřívání okapů ručně. Nahromaděný led a sníh pak odtají. Náklady na pořízení takového jednoduchého zařízení jsou potom minimální.

Pro použití na střechách a v okapech je také možné používat samoregulační topné kabely, mají velký instalovaný výkon a není nutné je fixovat do plastových příchytek.

Každou střechu je dobré posuzovat individuálně, prosím kontaktujte nás.

Průmyslové a speciální aplikace

Topné kabely jsou určeny také pro speciální případy použití.

  • vyhřívání plastových i kovových sudů a velkoobjemových zásobníků
  • ochrana podloží a podlah mrazících boxů proti promrznutí
  • vyhřívání půdy ve sklenících a pěstírnách, topné kabely mají mechanicky odolný plášť a je možné je mít trvale uložené v hlíně nebo písku, jejich použitím pro vyhřívání půdy se dosahují vyšší výnosy, případně slouží k rychlení rostlin nebo k optimalizaci pěstebních podmínek ve šlechtitelských stanicích
  • vyhřívání travnatých ploch a hřišť zabrání poškození trávníku mrazem a zaručí dobré podmínky pro jeho regeneraci, lze chránit i umělé travní povrchy
  • temperování podlah stání a boxů v živočišné výrobě příznivě ovlivňuje vitalitu a váhové přírůstky zvířat